• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Lâm An 5 - Quyền Lợi Nạp Thẻ Lần Đầu - Nạp Hằng Ngày - Nạp VIP

05/10/2016

Tiếp tục tạo thêm nhiều hoạt động hấp dẫn trong tháng, sự kiện Phúc Lợi Nạp Thẻ Máy Chủ Mới hính thức ra mắt với mốc thưởng mới và nhiều quà tặng quý giá.

I. Phúc Lợi Nạp Thẻ Lần Đầu Tiên

II. Phúc Lợi Hằng Ngày HOT

*  Phạm Vi Áp Dụng

          - Máy chủ Lâm An 5

          - Thời gian tính từ 0h đến 23h59 mỗi ngày. Qua ngày mới hệ thống reset và tính lại từ đầu.

* Lưu ý:

- Mỗi mốc phúc lợi 100k 200k 500k hay 1000k đều hướng tới nâng cấp các trang bị khác nhau với quà tặng là các nguyên liệu của các loại trang bị đó.

- Mốc 100k với quà tặng là các trang bị cơ bản như Ấn +5, mặt nạ +5

- Mốc 200k là mốc quan trọng với sự có mặt của nguyên liệu pháp bảo. 

- Mốc 500k là mốc quan trọng với sự có mặt của danh vọng quan ấn, quan ấn cao có thể hóa giải sát thương của đối thủ, là một loại danh vọng cực mạnh và bắt buộc phải có nếu muốn chiến thắng.

- Mốc 1000k tương tự  như mốc 200k với nguyên liệu quan ấn, nhưng bổ sung thêm số lượng cực lớn nguyên liệu thú cưỡi và pháp kinh (một trang bị tăng rất nhiều máu để trâu bò)

* Phúc lợi trong ngày sẽ được áp dụng như sau: 

* Bổ sung: 

- mốc 200k : 200 bộ nguyên liệu kinh mạch 

- Mốc 1000k : 300 bộ nguyên liệu kinh mạch

Ngoài ra, theo từng thẻ nạp dù 10k trở lên, hệ thống vẫn tặng tới chư vị nhiều quà tặng hữu ích. 

*  NPC Hỗ Trợ Nhận Phúc Lợi

Để nhận được phúc lợi hằng ngày, quý vị hãy gặp Cổ Phong Hà và nhập tên tài khoản đã nạp thẻ vào các mốc đã đạt được. 


* Lưu ý về phúc lợi:

 - Nếu như bạn nạp đủ mốc và nhận chung 1 lần => Bạn có thể tự kích hoạt phúc lợi của mình. 

- Nếu như bạn nạp đủ mốc và nhận lẻ tẻ nhiều lần => Bạn không thể tự kích hoạt phúc lợi và cần sự hỗ trợ của Admin. 

Ví dụ : Trong ngày, thành viên A nạp nạp đủ mốc 1 triệu đồng có 2 trường hợp như sau: 

+ Thành viên A để dồn nhiều thẻ ( tổng là 1 triệu) và nhận chung 1 lần => A có thể tự kích hoạt phúc lợi của mình tại NPC.

+ Thành viên A mỗi khi nạp thẻ xong đều  nhận đồng => nhận nhiều lần =>  A không thể tự kích hoạt phúc lợi của mình => cần có sự hỗ trợ của Admin. Hãy liên hệ với hotline 0984 558 726 để nhận được sự hỗ trợ. 

III. Hệ thống Tích lũy VIp gồm 18 cấp. 

Chúc nhân sĩ chơi game vui vẻ!

Máy Chủ Mới