• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Tính Năng Mới - Kinh Mạch Thông Thần - Đăng Phong Tạo Cực Vũ Hóa Càn Khôn

08/08/2016

Võ học căn cơ chú trọng nhất là nền tảng căn bản, các chiêu thức hoa mỹ hay bảo vật giá trị liên thành cũng chỉ là vật phụ trợ ngoài thân. Do đó, cách tốt nhất để nâng cao sức mạnh và đột phá giới hạn bản thân không gì ngoài việc đả khai kỳ kinh bát mạch, bách huyệt lưu thông. Thậm chí nhiều truyền thuyết kể lại khi đã đả thông hết kinh mạch, toàn thân thư thái nhẹ nhàng đi mây về gió như thần tiên. Do đó, giấc mơ phi thăng tiên cảnh, quân lâm thần giới của võ lâm cao thủ cứ tiếp mãi tiếp mãi với khởi nguyên là KINH MẠCH!

1. Giao diện Kinh Mạch ở đâu? 

- Chức năng Kinh Mạch được bổ sung trên giao diện phím tắt F1 - Thông tin nhân vật. 

2. Kích hoạt và tăng cấp

- Trên nhân vật có tổng 15 kinh mạch khởi nguyên là Nhâm Mạch cho đến hết. 

- 15 mạch này lại chia làm 3 loại : Trúc Long ( 5 mạch sơ giai) - Chân Long ( 5 mạch trung giai) - Tam Hoa(5 mạch cao giai)

- Mỗi mạch luyện max sẽ cường hóa một hoặc nhiều chỉ số sức mạnh nhân vật.

Ví dụ: Nhâm mạch tối đa tăng 20 000 sinh lực.

- Trúc Long là gì? Trúc long là con rồng tre mỏng manh, hàm ý những khởi nguyên đầu tiên giống như một con rồng yếu ớt mỏng manh, hay tạo dựng những cơ bản đầu tiên. Đây là bước tu cơ bản!

- Chân Long là gì? Sau khi tu hành được Trúc Long, tức là căn cơ đã có thoát thai hoán cốt thì bước vào thời Chân Long, tức là thời kì có khí thế của Chân Long Hoàng Giả chấn áp thiên hạ. Đây là bước tu ngoại gia ngạnh công.

- Tam Hoa là gì? Tam Hoa hay còn gọi là tam nguyên: tinh - khí - thần, Đây là thời kì sau khi tu được Chân Long Mạch nên sinh lực sung mãn, khai sơn phá thạch sẽ bước vào thời kỳ Tam Hoa, giai đoạn cuối, tu đến hóa cảnh của tinh - khí - thần. Đây là bước tu nội gia thượng thừa.

* Kích hoạt

- Kích hoạt Trúc Long Mạch với khởi nguyên là Nhâm Mạch chỉ cần 01 lần trùng sinh. 

- Kích hoạt Chân Long Mạch cần 

- Kích hoạt Tam Hoa Mạch cần 

3. Nguyên tố cần thiết để chân tu

Nguyên tố để chân tu gồm nhiều loại, mỗi giai đoạn cần có nguyên tố khác nhau để tu luyện. Các nguyên tố có thể sở hữu qua hoạt động trong game hoặc phúc lợi nạp thẻ. 

* Nguyên tố tiếp dẫn (mua kỳ trân các): 

* Nguyên tố yêu cầu:

 

Đơn dược tiếp dẫn để cường gân kiện cốt mới có thể tu luyện kinh mạch.

Đồng Nhân để luyện căn bản 

 

 

Đồng Nhân để luyện ngạnh công

 

Nguyên khí để bổ tu tam nguyên tinh - khí - thần

Máy Chủ Mới