• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Giải Mã: Đoàn Thị Luôn Hot Trong Tống Kim Dù Trang Bị Yếu?

26/02/2016

- Đoàn Thị Kiếm -

Tống Kim Liên Server là hoạt động thường xuyên và hấp dẫn của  Kiếm Thế KT1 GATE1102. Và trong chiến trường, Đoàn Thị Kiếm mặc dù trang bị cũng "bình bình không có gì nổi bật", nhưng luôn chiếm được những vị trí nhất định trên bảng xếp hạng?

Tại sao lại như vậy? Bởi đặc trưng của DT Kiếm là damg trung bình nhưng có khả năng chém kiếm khí toàn màn hình.

Dưới đây là 2 trường hợp góc đứng xả kiếm khí của DT Kiếm để ks điểm số (mạng) tích lũy chiến trường. 

+ Vòng tròn vàng là vị trí từ trại trong ra trại ngoài. 

+ Tia xanh là hướng chém kiếm khí của DT Kiếm.

Trường hợp 1

Trường hợp 2

Với một số trang bị "vừa phải" như: Vũ khí Long Nha, trùng sinh xx lần, trang bị Sử Thi, Thiên Vũ, Pháp Bảo cấp 10, ... Đoàn Thị vẫn tìm được vị trí đứng trên Bảng xếp hạng chiến trường, chỉ cần bạn "biết chọn góc và xả kiếm".

Tin được không? Bạn thử sẽ biết! 

Máy Chủ Mới