• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Bảo Trì Máy Chủ Cập Nhật Hoạt Động

07/12/2015

Chư vị bằng hữu, 

BQT xin phép bảo trì các máy chủ để cập nhật hoạt động mới Bách Nhân Trảm - Tống Kim Liên Server.

1. Nội dung bảo  trì

Bảo trì máy chủ Tinh-Trúc và Nhất Kiếm

2. Thời gian bảo trì

Dự kiến từ 16h30 đến 16h45 hoặc lâu hơn. Trong thời gian bảo trì, các thành viên sẽ không thể đăng nhập được vào các máy chủ trên.

Sau thời gian trên, các thành viên có thể đăng nhập và hoạt động bình thường. 

Kính báo. 

 

 

Máy Chủ Mới