• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Tàn Sát Đường - Nguy Hiểm Trùng Trùng - Rơi Đồ Cực Khủng!

14/10/2015

1. Truyền Kỳ về Tàn Sát Đường

Võ lâm tương truyền rằng, Tàn Sát Đường là một nơi thâm sơn u cốc, là địa bàn của Quỷ Tộc Cửu Lê của Si Vưu sau khi thua Viêm-Hoàng nhị đế rút lui vào rừng sâu còn giữ nguyên dã tính nguyên thủy. Tuy nhiên, nhiều nguy hiểm cũng đồng nghĩa với việc lợi ích lớn, vùng thâm sơn u cốc này ẩn chứa nhiều kỳ trân dị bảo vô cùng hiếm có, là mơ ước của nhiều võ lâm cao thủ để cường hóa sức mạnh bản thân, thậm chí có thể vì bảo vật mà tự tàn sát lẫn nhau. Cái tên Tàn Sát Đường cũng từ đó sinh ra. Chính vì vậy mặc dù nguy hiểm trùng trùng nhưng với sức hút của kỳ trân dị bảo, võ lâm trung nguyên vẫn dấn thân vào với mơ ước có thể vũ hóa đăng tiên trở thành cường giả hô mưa gọi gió trên giang hồ!

Thâm cốc nơi Quỷ Tộc Cửu Lê man rợ ngự trị. 

2. Đến Tàn Sát Đường bằng cách nào?

Cách đi đến Tàn Sát Đường tương truyền rằng trong võ lâm chỉ có Phó Thụy Lôi tại Ba Lăng Huyện là có bản đồ đến đó. Vì vậy hãy về Ba Lăng Huyện tìm hắn!

3. Chiến Đấu với Quỷ Tộc để sở hữu bảo vật

Kỳ trân dị bảo được Quỷ Tộc giữ gìn, phải chiến đấu gian nan để đoạt lấy. 

4. Kỳ trân dị bảo tại Tàn Sát  Đường

Chiến đấu tại Tàn Sát Đường ngoài nhận được 500tr kinh nghiệm một quái còn có cơ hội nhận được:

- Tiến cấp đơn

- Tiến hóa phù

- Đá thú hồn

- Thánh Linh bảo hạp hồn

- Điểm năng động

- Bạc khóa

- Bạc thường

- Đá cường hóa

- Mảnh bí tịch

- Túi phúc Tinh Long

- Các loại thánh vật của nhiệm vụ thánh vật ... cùng nhiều kỳ trân dị bảo khác ...v.v...... 

Máy Chủ Mới