• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Hướng dẫn-Trang bị hoàng kim phái

30/09/2015

Hệ thống trang bị hiện tại được chia làm nhiều cấp độ: Du long 1, Du long 2, Kim Long, Long Hồn, Sử Thi, Thiên Vũ, Truyền Thuyết có được khi nâng cấp danh vọng đạt đủ cấp bằng Lệnh Bài Danh Vọng. Khi đủ danh vọng yêu cầu đến gặp NPC Hồng Thất Công tìm kiếm mua trang bị phù hợp.

Một hệ thống trang bị đặc biệt là Hoàng Kim Môn Phái, đây là bộ trang bị dành riêng cho từng môn phái khác nhau, đối với mỗi môn phái bộ trang bị đi kèm có thêm kỹ năng Trấn Phái của môn phái đó.

Ví dụ đối với Thiếu Lâm Phái: Kỹ năng trấn phái là Kim Cương Hộ Thể.  Đây là trang bị đơn lẻ chưa được luyện hóa Cực Phẩm để tạo thành bộ trang bị Hoàng Kim Phái có thêm thuộc tính của bộ trang bị.

 

 

Cách thu thập trang bị Hoàng Kim Môn Phái:

- Thu thập qua hoạt động sự kiện: Hiện tại có sự kiện Lồng Đèn Trung Thu, Nạp VIP nhận được trang bị này

- Thu thập nguyên liệu và chế tạo tại bảng kỹ năng sống F8

*** Nguyên liệu thu thập hiện tại thông qua việc Bái Thần Như Lai tại Tượng Khổ Thần Ba Lăng Huyện

Để có thể nâng cấp lên Cực Phẩm bạn cần có trang bị Hoàng kim phái và Luyện hóa phổ đúng loại, mang đến gặp NPC Dã Luyện Đại Sư tiến hành Luyện Hóa.

Luyện hóa phổ hoàng kim hiện tại bán duy nhất tại NPC Sở Trang Vương hoặc Long Ngũ Thái Gia. Yêu cầu danh vọng trang bị đủ cấp mới có thể mua được luyện hóa phổ. Giá của luyện hóa phổ 10 vạn tiền du long.

 

Minh họa hình ảnh đã luyện hóa và chưa luyện hóa của trang bị môn phái

 

Sau khi trang bị môn phái được luyện hóa Cực Phẩm sẽ tăng đáng kể thuộc tính và xuất hiện thuộc tính Bộ Trang Bị. Đeo 3, 5, 7, 9 trang bị cực phẩm sẽ kích hoạt lần lượng thuộc tính bộ 1,2,3,4.

Chúc các bạn vui vẻ!

 

 

Máy Chủ Mới