• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Chức năng Bái Thần

28/08/2015

Bái thần là một chức năng hoàn toàn mới tại Kiếm Thế. Giúp người chơi có nhiều điều kiện lên cấp và nhận quà hàng ngày cực chất.

NPC liên quan: Tượng Khổ Thần - Ba lăng huyện

Số thần ngự trị: 03 gồm Di Lặc, Thích Ca, Như Lai

Số lần tối đa bái mỗi thần: 01 lần/ngày

Cấp VIP quy định: Có

Chi tiết Bái Thần các bạn tham khảo bảng bên dưới nhé:

 

HÃY TRỞ THÀNH HUYỀN THOẠI

Máy Chủ Mới