• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Hướng Dẫn Tham Gia AlphaTest

01/06/2015

Quý nhân sĩ thân mến!


    - Để trải nhiệm Bản game được dễ dàng hơn, sau đây là một số hướng dẫn về cách nhận đồ để tham gia AlphaTest


 

1, Bước 1

 

      - Đăng nhập vào game -> tạo nhân vật 

      - Chọn phái gia nhập, làm nhiệm vụ 110 -> đặt 3 túi 24 ô vào vị trí

      - Tìm hiều qua các tính năng ở các NPC trong ba lăng huyện, kỹ năng sống F8


2, Bước 2


       - Nhận đồ AlphaTest ở NPC Tiểu Long Nữ

Nhân sĩ chơi game vui vẻ!

Máy Chủ Mới