• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

[Trang Bị] Du Long Cao Cấp - Cách Lên Truyền Thuyết Nhanh Nhất

28/05/2015

kiếm thế gate1102 xin giới thiệu về các cấp trang bị du long cao cấp và làm sao để lên trang bị truyền thuyết nhanh nhất.

1, NPC Liên Quan

NPC Hồng Thất Công - Ba Lăng Huyện


2, Cách để lên trang bị Cao cấp


* Tham gia các sự kiện hoạt động trong game để thu thập Tiền du long

Các hoạt động hầu hết đều có tiền Du Long nhưng tiêu điểm vẫn là:

- Hái Nấm

- Đào Bảo

- Mở Hộp tiền du long (nhận từ trùng sinh)

- Cắm Du Long mật thất (nhanh nhất)

Lưu ý: Để cắm mật thất thì cần có nhiều đồng, và lời khuyên của BQT là quý vị nên tập trung vào hoạt động này nhiều để ít nhất có được set Thiên Vũ. Nếu như nhiều đồng cắm mật thất, người chơi có thể kiếm được cả trăm vạn tiền Du  Long mỗi ngày.

* Đến gặp NPC Long Ngũ hoặc Sở Trang Vương để mua du long danh vọng lệnh, sử dụng sẽ nhận được danh vọng 9 loai trang bị.


3, Hướng Dẫn Chế Tạo
4, Hình Ảnh Minh HọaNhân sĩ chơi game vui vẻ!

Máy Chủ Mới