• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

[Tính Năng] Ngũ Kinh

26/05/2015

Quý nhân sĩ thân mến!


Đã có bao giờ các anh hùng tự hỏi: Ta đây văn võ song toàn, năng lực vô biên nhưng há sao cứ đại bại trước những tên tiểu tử?, Giấc mơ đó sẽ trở thành hiện thực với tính năng Ngũ Kinh.


1, Kỹ năng sống - Công thức gia công

           - Để gia công ngũ kinh nhân sĩ sử dụng chức năng kỹ năng sống (F8)

2, Cách sở hữu Ngũ Kinh

         - Nhân sĩ phải mua ngũ kinh cấp 0 trên kỳ trân các khu đồng thường. Giá: 25 vạn đồng
3, Hình Ảnh Minh Họa


Nhân sĩ chơi game vui vẻ!

Máy Chủ Mới