• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

[Hoạt Động] Câu Hồn Ngọc

26/05/2015

Quý nhân sĩ thân mến!


Thân cao vạn trượng, lực quán thiên quân, sát thương cực mạnh, chỉ 1 người đối diện thiên binh vạn mã, đây chính là Boss thế giới. Nhằm giúp cho quý nhân sĩ hiểu rõ hơn và dễ dàng tham gia tính năng khiêu chiến cao thủ.

 

1, NPC Liên Quan


2, Cách dùng câu hồn ngọc

          - Với chức năng đổi câu hồn ngọc để goi boss các nhân sĩ không phải chờ đợi đến giờ mới đi săn được boss.

        - Nhân sĩ sẽ phải thu thập Phong Ấn Yêu Hỏa bằng cách đánh quái các map 115 kiếm túi quà may mắn mở ra sẽ nhận được Phong ấn yêu hỏa. Đến gặp Npc Vương Ngữ Yên đối thoại chọn theo hình bên dưới./

        - Công thức đổi: Phong Ấn Yêu Hỏa x 5 = Câu hồn ngọc x 1           - Có câu hồn ngọc rồi nhân sĩ ra map luyện công  bất kỳ -> chuột phải vào goi boss


Nhân sĩ chơi game vui vẻ!

Máy Chủ Mới