• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

[Tính Năng] Ấn Ngũ Hành

26/05/2015

Bởi vì sao gọi là Ấn Ngũ Hành bởi vì ấn này có khả năng cường hóa tương khắc với hệ kị của mình và nhược hóa sát thương của hệ kị của mình khi đánh lên mình.

Ví dụ: Ấn phái hệ Kim có tác dụng như sau: 

  • Cường hóa sát thương bản thân lên hệ Mộc
  • Nhược hóa sát thương hệ Hỏa lên bản thân

Hệ Thống gồm có: Lôi Đình Ấn - Phiên Thiên Ấn - Huyền Vũ Ấn.

1, NPC Liên Quan


Vương Ngữ Yên - Ba Lăng Huyện

I - Hệ Thống Lôi Đình Ấn

1. Công Thức Chế Tạo.

2. Hướng Dẫn Chế Tạo3. Hình Ảnh Minh Họa


II - Hê Thống  Phiên Thiên Ấn

1. Công Thức Chế Tạo.

2, Hướng Dẫn Chế Tạo3, Hình Ảnh Minh Họa
III - Hệ Thống Huyền Vũ Ấn

 (update)Nhân sĩ chơi game vui vẻ!

Máy Chủ Mới