• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

[Hoạt Động] Nhiệm Vụ Bạch Đồ

26/05/2015

Đến với Kiếm Thế chỉ cần chăm chỉ sẽ có đồ VIP, cầy đồng rất dễ dàng

1, NPC và vật phẩm liên quan.


2, Vật phẩm cần thu thập.


3, Phần thưởng.

           - Làm xong nhiệm vụ nhân sĩ sẽ nhận được 30 vạn đồng thưởng


Chúc các bạn chơi game vui vẻ.

Máy Chủ Mới