• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

[Hoạt Động] Tiêu Dao Cốc

26/05/2015

Tiêu Dao Cốc là hoạt động quan trọng trong Kiếm Thế, thông qua Tiêu Dao Cốc, người chơi có thể nhận được nhiều vật phẩm giá trị.

Nguyên liệu và lệnh bài Tiêu Dao Cốc có thể dùng để tăng danh vọng, trả nhiệm vụ Thương Hội. Ngoài ra các vật phẩm trên còn có thể dùng để đổi ra đồng thường để người chơi có thể dùng đồng cho các mục đích khác.

Ngoài ra, khi tham gia Tiêu Dao Cốc, người chơi có thể nhận được nhiều vật phẩm khác như : Quả Hoàng Kim, Ngọc Cường Hóa, Đồng Khoá, Huy Chương Chiến Công

1, Thời gian báo danh và điều kiện tham gia

   - Thời gian báo danh:

Từ 00h00 đến 02h00 sáng và từ 12h00 đến 23h00.

00h00 bắt đầu cho báo danh 00h20 bắt đầu chuyến đầu tiên.

Chuyến cuối cùng là chuyến 23h00.

Cứ 30 phút có 01 chuyến.

   - Điều kiện tham gia:

 nhân vật có cấp độ từ cấp 50 và đã gia nhập môn phái có thể tham gia Tiêu Dao Cốc.

2, Hướng dẫn các thao tác tham gia

Đầu tiên, các bạn nhấp chuột phải vào Vô Hạn Truyền Tống Phù, vật phẩm dùng để di chuyển nhanh các địa điểm, chọn dòng Tiêu Dao Cốc như trong hình.


- Chuột phải vào Vô Hạn Truyền Tống Phù chọnCó 3 lựa chọn để các bạn tham gia để tránh một kênh bị đầy, nhiều nhân vật khác không thể tham  gia hoạt động


III - Phần thưởng khi tham gia Tiêu Dao Cốc

              + Đồng thường

              + Điểm năng động

              + Chân nguyên tu luyện đơn

              + Nguyên liêu đổi đồng


Nhân sĩ chơi game vui vẻ!


Máy Chủ Mới