• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

[Tính Năng] Trùng Sinh

25/05/2015

Để trùng sinh nhân vật, quý bằng hữu vui lòng xem các yêu cầu theo bảng dưới : 

1. Điều kiện trùng sinh nhân vật

Càng trùng sinh nhiều thì cấp nhân vật yêu cầu càng cao hơn, và cao nhất là cấp 200. 


2, Phần thưởng trùng sinh nhân vật

Dựa vào số lần trùng sinh mà phần thưởng nhận được cũng tăng lên theo bảng dưới đây:

Trùng sinh từ 1 - 200 lần:

Trùng sinh 200 - 300 lần: 

3, Hướng dẫn trùng sinh nhân vật

* NPC và vật phẩm liên quan.

NPC Tiểu Tử - Ba Lăng Huyện

 

   - Trường Sinh Thuật: Mua trên kỳ trân các khu đồng thường

   - Trùng Sinh Lệnh: Mua trên kỳ trân các khu đồng khóa.


5. Làm sao để có thể trùng sinh nhanh? 

Để trùng sinh nhanh, người chơi có thể tham gia:

- Phó bản Tàn Sát Đường 

- Phó Bản Thiên Sơn Mật Cốc

- Tống Kim (nhận được quả HK cao)

- Lửa Trại Ba Lăng Huyện 12h30 ; 19h00

- Train Tần Lăng 4 (vừa lên cấp vừa kiếm Đá Thú Hồn)


Chúc các bạn chơi game vui vẻ.

Máy Chủ Mới