• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Chiến Trường Tống Kim

25/05/2015

Sấm rền dậy sóng, phong ba bão lửa, binh đao ngất trời… Chiến trường Tống Kim vẫn còn đó với những chiến tích lẫy lừng vang dội khắp chốn giang hồ. Cơ hội phất cờ chiến thắng chỉ dành cho những dũng sĩ vô địch, đồng đạo có là một trong số những nhân vật sẽ khắc tên mình tại chiến trường Tống Kim đầy cam go của Kiếm Thế?

1, Phạm vi áp dụng.
 
        -  Áp dụng cho toàn bộ các Server Kiếm Thế.       

2, Thời gian mở cửa chiến trường hàng ngày.
 
- Diễn ra liên tục vào các ngày trong tuần với thời gian chi tiết mỗi đợt như sau:

- Thời gian
 
 
 
3, Phần thưởng
 
     - Giết Nguyên Soái nhận được 20 vạn đồng thường
 
 
 
 
 

Nhân sĩ chơi game vui vẻ!

Máy Chủ Mới