• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Cập Nhật Tranh Đoạt Lãnh Thổ Tuần Qua 12/10

12/10/2021

BQT xin thông báo về việc thay đổi hoạt động tranh đoạt lãnh thổ như sau: 

Thể thức tranh đoạt lãnh thổ là: 

TRANH ĐOẠT MAP HÁN THỦY CỔ ĐỘ

Kết quả của hoạt động sẽ là bang nào chiếm được Hán Thủy Cổ Độ sẽ trở thành chủ map và nhận thưởng. Hoạt động chính thức bắt đầu từ tuần này, kết quả sẽ cập nhật đầu tuần sau.

1. Thời gian nhận thưởng

* Thời gian nhận thưởng thường được cập nhật đầu tuần, Thứ 2 hoặc Thứ 3. 

* Nhận tại NPC Tiểu Long Nữ tại Ba Lăng Huyện

2. Phần thưởng Lãnh Thổ
* Danh sách bang hội chiếm Hán Thủy tại các máy chủ: 
  • sv Thiên Kiếm: chưa có
  • sv Ma Kiếm: bang CânCảSV
  • sv Nhân Kiếm: bang VOLAMCHITON
  • sv Thúy Yên: bang ĐếVương
* Các thành viên chủ map sẽ nhận được các phần quà như sau:
  • 15.000 điểm Quan Ấn lãnh thổ.
  • 200 Hòa thị bích.
  • 5 vạn Tiền du long.
  • 200 bộ nguyên liệu Ngũ Kinh.
  • 200 bộ nguyên liệu Chiến Văn.
  • 500 bộ nguyên liệu Thú cưỡi.

BQT kính báo!

Máy Chủ Mới