• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Server Ma Kiếm Cập Nhập Phúc Lợi Quà Nạp Ngày Kỳ 4 - Sở Hữu Ngay Cực Phẩm Hoàng Kim Môn Phái

09/10/2021

 

Phúc lợi nạp thẻ hằng ngày Kiếm Thế Gate1102 được chia làm nhiều kỳ với mỗi kỳ sẽ có một đặc trưng riêng. BQT xin giới thiệu phần con 

I - Phúc Lợi Hằng Ngày Kỳ 4

* Thời Gian Áp Dụng

  • Bắt đầu từ ngày 09/10

  • Tích lũy cộng dồn từ 0h đến 23h59 mỗi ngày.
  • Không cộng dồn sang ngày kế tiếp.

Phúc lợi trong ngày sẽ được áp dụng như sau: 

Ở các mốc nạp sẽ có gói quà mốc, nhận 1 trong các loại trân quý bảo vật sau:

II - NPC Hỗ Trợ Nhận Phúc Lợi

Để nhận được phúc lợi hằng ngày, quý vị hãy gặp Cổ Phong Hà và nhập tên tài khoản đã nạp thẻ vào các mốc đã đạt được. 


* Lưu ý về phúc lợi:

 - Nếu như bạn nạp đủ mốc và nhận chung 1 lần => Bạn có thể tự kích hoạt phúc lợi của mình. 

- Nếu như bạn nạp đủ mốc và nhận lẻ tẻ nhiều lần => Bạn không thể tự kích hoạt phúc lợi và cần sự hỗ trợ của Admin. 

Ví dụ : Trong ngày, thành viên A nạp nạp đủ mốc 1 triệu đồng có 2 trường hợp như sau: 

+ Thành viên A nạp nhiều thẻ ( tổng là 1 triệu) và nhận chung 1 lần => A có thể tự kích hoạt phúc lợi của mình tại NPC.

+ Thành viên A mỗi khi nạp thẻ xong đều  nhận đồng => nhận nhiều lần =>  A không thể tự kích hoạt phúc lợi của mình => cần có sự hỗ trợ của Admin. Hãy liên hệ với hotline 0984 558 726 để nhận được sự hỗ trợ. 

Máy Chủ Mới