• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Thông Báo Mở Rộng Tính Năng Trùng Sinh Nhân Vật

07/10/2021

Chư vị anh hùng, 

BQT xin gửi tới chư vị thông báo quan trọng về việc mở rộng tính năng Trùng Sinh Nhân Vật. Như chư vị đã biết, tính năng Trùng Sinh là một tính năng quan trọng và kéo dài xuyên suốt trò chơi. 

Vì vậy mở rộng thêm  giới hạn Trùng Sinh là mở rộng thêm để trò chơi bền vững hơn.

BQT xin gửi tới chư vị nội dung mở rộng thêm như bảng dưới đây:

 

Tính năng mở rộng thêm này sẽ được update sau khi bảo trì hệ thống máy chủ. 

BQT Kiếm Thế Gate1102 kính báo! 

Máy Chủ Mới