• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Server Nhân Kiếm cập nhật Phúc Lợi Quà Nạp Ngày kỳ 5 - Khẳng định đẳng cấp cao thủ

06/10/2021

[Nhân Kiếm] - Phúc Lợi Kỳ 5 - Cập Nhật Phúc Lợi Siêu Cấp Đột Phá Giới Hạn Võ Công

I - NPC Hỗ Trợ Nhận Phúc Lợi

Để nhận được phúc lợi hằng ngày, quý vị hãy gặp Cổ Phong Hà và nhập tên tài khoản đã nạp thẻ vào các mốc đã đạt được. 


* Lưu ý về phúc lợi:

      - Nạp đủ mốc để nhận được nhiều phần quà có giá tr

II - Phúc Lợi Hằng Ngày Kỳ 5

* Thời Gian Áp Dụng

 - Bắt đầu từ hôm nay 6/10

Phúc lợi trong ngày sẽ được áp dụng cho máy chủ như sau: 

* Chú thích Túi quà mốc: 

 

 

BQT: Kính báo!

Máy Chủ Mới