• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Server Ma Kiếm Đua Top Thẻ Tiêu Dao Cốc 10 Ngày 17/9-27/9

17/09/2021

Kiếm Thế Gate1102 xin giới thiệu phúc lợi nạp thẻ hằng ngày Kỳ thứ 2 (sau kỳ Đua Top TP). 

Với nhiều thay đổi hấp dẫn hơn và trang bị cấp cao hơn để phục vụ nhu cầu tăng cường sức mạnh nhân vật cho quý vị.

Sự Kiện Đua Top Tiêu Dao

* Thời gian diễn ra sự kiện như sau:

11:00 17/09 - 11:00 27/09

* Cách thức tham gia: 

- Tham gia hoạt động Tiêu Dao Cốc để săn Thẻ tăng số lượng sưu tầm chiếm Top 

Tích Nạp trong ngày Kỳ 2 nhận được Rương Thẻ Tiêu Dao Cốc (mở random ngẫu nhiên ra các loại thẻ để tăng số lượng sưu tâm)

(hình minh họa)

* Phần thưởng sự kiện

Dưới đây là bảng quà thường cho Top 20 cao thủ của sự kiện: 

 

Các anh tài mau mau chinh phục hoạt động để có mặt trong top nhận thưởng lớn kỳ này! 

Máy Chủ Mới