• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Server Ma Kiếm Update Lên Quà Nạp Ngày Kỳ 2 - Cách nâng FF Khinh Sa, Pet 10 skill ở đây!

17/09/2021

* Thời Gian Áp Dụng

  • Áp dụng theo kỳ Đua Top Tiêu Dao Cốc.
  • Phúc lợi chỉ cộng dồn đến 23h59 trong ngày.
  • Phúc lợi không cộng dồn sang ngày hôm sau.

Phúc lợi trong ngày sẽ được áp dụng như sau: 

* Chú thích: 

Mốc 2tr = nhận được Tổng 4 mốc cộng lại.

Tại mốc 200 và 500 có túi quà. Túi quà nạp thẻ cho phép người chơi lựa chọn một trong các lựa chọn dưới đây. 

* NPC Hỗ Trợ Nhận Phúc Lợi

Để nhận được phúc lợi hằng ngày, quý vị hãy gặp Cổ Phong Hà và nhập tên tài khoản đã nạp thẻ vào các mốc đã đạt được. 


* Lưu ý về phúc lợi:

  • Chỉ tính nạp trong ngày đến 23h59, không cộng dồn sang những ngày kế tiếp.
  • Vì là tích lũy nên được cộng đồn, nạp mốc cao sẽ nhận được các mốc thấp hơn. 
  • Mốc tối đa trong ngày, sẽ nhận được tất cả 5 mốc, riêng mốc 5 = tất cả những gì 4 mốc nhận được.

Đọc thêm tin tức kiếm thế mới ra gần nhất! 

Máy Chủ Mới