• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Server Nhất Kiếm Cập Nhật Phúc Lợi Kỳ 3 - Nạp Ngay Nhận Uy Danh + Vũ Khí Thần Sa

26/04/2021

 Phúc Lợi Tích Lũy Nạp Ngày Kỳ 3 

1.Thời gian áp dụng

  • Áp dụng theo kỳ đua UY DANH.
  • Tích lũy reset sau 0h mỗi ngày và không cộng dồn sang ngày kế tiếp.

Để nhận được phúc lợi hằng ngày, quý vị hãy gặp Cổ Phong Hà và nhập tên tài khoản đã nạp thẻ vào các mốc đã đạt được. 


* Lưu ý về phúc lợi:

 - Nếu như bạn nạp nhiều thẻ để đủ mốc và nhận tổng => Bạn có thể tự kích hoạt phúc lợi của mình (nhận ngay)

- Nếu như bạn nạp nhiều thẻ để đủ mốc nhưng lại nhận từng thẻ sau khi nạp  => Tích lũy tổng không đủ => Bạn không thể tự kích hoạt phúc lợi và liên hệ Admin để nhận hỗ trợ (cần thời gian chờ đợi). 

Ví dụ : Trong ngày, thành viên A nạp nạp đủ mốc 1 triệu đồng có 2 trường hợp như sau: 

+ Thành viên A nạp dồn nhiều thẻ ( tổng là 1 triệu) và nhận chung 1 lần => A có thể tự kích hoạt phúc lợi của mình tại NPC.

Thành viên A mỗi khi nạp thẻ xong đều  nhận đồng => nhận nhiều lần =>  A không thể tự kích hoạt phúc lợi của mình => cần có sự hỗ trợ của Admin. Hãy liên hệ với fanpage để nhận được sự hỗ trợ. 

2. Phúc Lợi Hằng Ngày

Phúc lợi trong ngày sẽ được áp dụng như sau: 

- Mốc 1.000.000 vnd bổ sung 1000 bộ đá nguyên liệu Vũ Khí Thần Sa.

* Chú thích: 

Túi quà nạp thẻ cho phép người chơi lựa chọn một trong các lựa chọn dưới đây. 

 

-----------------------------

BQT: Kính báo

Máy Chủ Mới