• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Thiên Nhẫn

06/01/2015

Được xem là một giáo phái chính trị, Thiên Nhẫn Giáo được Kim Quốc lập ra nhằm hiện thực hóa mưu đồ thôn tính Tống Quốc. Dưới tài huấn luyện của Quốc Sư Kim Quốc Hoàn Nhan Hồng Liệt, đệ tử Thiên Nhẫn Giáo đều là những cao thủ danh trấn giang hồ. Cùng với sự kế vị của Hoàn Nhan Tương, vị giáo chủ tinh thông võ nghệ trí tuệ hơn người, Thiên Nhẫn Giáo như hổ mọc thêm cánh, rồng mọc thêm vây, giang hồ tứ hải lại chuẩn bị rơi vòng hỗn mang…

Thiên Nhẫn thuộc hệ hỏa với 2 đường chính Đao pháp (nội công) và Thương pháp (ngoại công).
 

Tấn công phạm vi rộng từ khoảng cách xa, sát thương cộng dồn, chủ lực trong các cuộc hỗn chiến. Thêm vào một số bùa chú lợi hại, Thiên Nhẫn Đao là một vị trí không thể thiếu trong các cuộc chiến lớn.
[​IMG]

Máy Chủ Mới