• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Sự Kiện Mùa Đông 2020: Giáng Sinh Ấm Áp Yêu Thương

24/11/2020

Kiếm Thế Gate1102 xin gửi tới chư vị anh hùng sự kiện cho thời gian sắp tới.
Đó chính là: 

1. Phạm vi áp dụng

  • Các máy chủ Kiếm Thế Gate1102

2. Vật phẩm liên quan + công thức ghép


3. Npc liên quan

Npc Cây Thông Tại Ba Lăng Huyện


4. Phần thưởng sử dụng
 
Phần thưởng khi các anh hùng ngẫu nhiên nhận được khi sử dụng:

 
 
5, Mốc sử dụng thành phẩm sự kiện
Khi sử dụng thành phẩm event đến các mốc nhất định sẽ nhận được nhiều phần thưởng trân quý: 
 
 
 
 
Cùng tham gia sự kiện ý nghĩa của Kiếm Thế Gate1120 để đột phá sức mạnh nhé!
 

Máy Chủ Mới