• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Server Ngũ Độc - Cập Nhật Phúc Lợi Nạp Ngày Kỳ 4 - Hoàng Kim Môn Phái Là Gì Mà Người Người Ao Ước?

15/05/2020

I - Phúc Lợi Hằng Ngày Kỳ 4

* Thời Gian Áp Dụng

  • Bắt đầu từ ngày 15/05
  • Tích lũy cộng dồn từ 0h đến 23h59 mỗi ngày.
  • Không cộng dồn sang ngày kế tiếp.

Phúc lợi trong ngày sẽ được áp dụng như sau: 

II - NPC Hỗ Trợ Nhận Phúc Lợi

Để nhận được phúc lợi hằng ngày, quý vị hãy gặp Cổ Phong Hà và nhập tên tài khoản đã nạp thẻ vào các mốc đã đạt được. 


* Lưu ý về phúc lợi:

 - Nếu như bạn nạp đủ mốc và nhận chung 1 lần => Bạn có thể tự kích hoạt phúc lợi của mình. 

- Nếu như bạn nạp đủ mốc và nhận lẻ tẻ nhiều lần => Bạn không thể tự kích hoạt phúc lợi và cần sự hỗ trợ của Admin. 

Ví dụ : Trong ngày, thành viên A nạp nạp đủ mốc 1 triệu đồng có 2 trường hợp như sau: 

+ Thành viên A nạp nhiều thẻ ( tổng là 1 triệu) và nhận chung 1 lần => A có thể tự kích hoạt phúc lợi của mình tại NPC.

+ Thành viên A mỗi khi nạp thẻ xong đều  nhận đồng => nhận nhiều lần =>  A không thể tự kích hoạt phúc lợi của mình => cần có sự hỗ trợ của Admin. Hãy liên hệ với hotline 0984 558 726 để nhận được sự hỗ trợ. 

Máy Chủ Mới