• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Nạp Thẻ Server Mới Võ Đang 15/01 - Nạp Thẻ Phải Khỏe, Phúc Lợi Phải To!

08/01/2020

Chư vị huynh đệ, 

Nạp thẻ thì tất nhiên là phải khỏe! Đó là điều tất nhiên luôn luôn đúng! Thế nhưng nạp thế nào, trong tầm tiền mình có mà vẫn khỏe thì mời quý vị nghiên cứu tại đây: Nạp Thẻ Kiếm Thế Sao Cho Khỏe?

Thì nhiều lắm! Nạp có 1 ít mà mà nhận 1 đống! Hoa hết cả mắt cơ! Tôi khẳng định thế. 

Nào là đẳng cấp VIP!

Nào là Thẻ Nạp đầu tiên! 

Nào là Thẻ 100k đầu tiên! 

Nào là nạp mốc trong ngày! 

Nào là nạp liên hoàn! 

Túm lại! Click vào link phía trên "Nạp Thẻ Kiếm Thế Sao Cho Khỏe?

Còn bài này tôi chỉ giới thiệu về Nạp liên hoàn:

1. Vậy Nạp Thẻ Liên Hoàn là gì?

Đầu tiên xin khẳng định, Nạp Thẻ Liên Hoàn là quà cao cấp hơn của "Nạp Thẻ Trong Ngày"! 

Tức là với phúc lợi hằng ngày, cao nhất là mốc 1 triệu, nhưng với việc, nạp liên tiếp mỗi ngày 1 triệu thì sao? Chúng tôi cho rằng, cần có sự khuyến khích cho vấn đề này).

Thưởng Nạp Liên Hoàn ra đời để đáp ứng kỳ vọng của nhiều game thủ mong muốn có sự công nhận cho cống hiến liên tục trong nhiều ngày.

2. Tham khảo Phúc Lợi Hằng Ngày - Kỳ Open tại máy chủ mới:

3. Nội dung về Nạp Thẻ Liên Hoàn 

Sau đó hiểu về Phúc Lợi Liên Hoàn của Phúc Lợi Hằng Ngày Kỳ 1 gồm có 3 mốc như sau:

  • Thưởng Nạp liên hoàn 3 triệu ( nạp liên tiếp 3 ngày, 1tr/1 ngày).
  • Thưởng Nạp liên hoàn 5 triệu (nạp liên tiếp 5 ngày, 1tr/ 1 ngày)
  • Thưởng Nạp liên hoàn 7 triệu (nạp liên tiếp 7 ngày, 1tr/ 1 ngày)

(Game thủ có thể nạp mốc luôn trong 1 lần 3 5 hoặc 7tr, chúng tôi sẽ hỗ trợ chia ra mỗi ngày 1tr để trả quà nạp cho game thủ)

*Lưu ý: Phúc lợi này chỉ dành cho kỳ 1, các kỳ tiếp theo chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện sau.

 

Chúc quý vị mau khỏe!

Chư vị huynh đệ, 

Nạp thẻ thì tất nhiên là phải khỏe! Đó là điều tất nhiên luôn luôn đúng! Thế nhưng nạp thế nào, trong tầm tiền mình có mà vẫn khỏe thì mời quý vị nghiên cứu tại đây: Nạp Thẻ Kiếm Thế Sao Cho Khỏe?

Thì nhiều lắm! Nạp có 1 ít mà mà nhận 1 đống! Hoa hết cả mắt cơ! Tôi khẳng định thế. 

Nào là đẳng cấp VIP!

Nào là Thẻ Nạp đầu tiên! 

Nào là Thẻ 100k đầu tiên! 

Nào là nạp mốc trong ngày! 

Nào là nạp liên hoàn! 

Túm lại! Click vào link phía trên "Nạp Thẻ Kiếm Thế Sao Cho Khỏe?

Còn bài này tôi chỉ giới thiệu về Nạp liên hoàn:

1. Vậy Nạp Thẻ Liên Hoàn là gì?

Đầu tiên xin khẳng định, Nạp Thẻ Liên Hoàn là quà cao cấp hơn của "Nạp Thẻ Trong Ngày"! 

Tức là với phúc lợi hằng ngày, cao nhất là mốc 1 triệu, nhưng với việc, nạp liên tiếp mỗi ngày 1 triệu thì sao? Chúng tôi cho rằng, cần có sự khuyến khích cho vấn đề này).

Thưởng Nạp Liên Hoàn ra đời để đáp ứng kỳ vọng của nhiều game thủ mong muốn có sự công nhận cho cống hiến liên tục trong nhiều ngày.

2. Tham khảo Phúc Lợi Hằng Ngày - Kỳ Open tại máy chủ mới:

3. Nội dung về Nạp Thẻ Liên Hoàn 

Sau đó hiểu về Phúc Lợi Liên Hoàn của Phúc Lợi Hằng Ngày Kỳ 1 gồm có 3 mốc như sau:

  • Thưởng Nạp liên hoàn 3 triệu ( nạp liên tiếp 3 ngày, 1tr/1 ngày).
  • Thưởng Nạp liên hoàn 5 triệu (nạp liên tiếp 5 ngày, 1tr/ 1 ngày)
  • Thưởng Nạp liên hoàn 7 triệu (nạp liên tiếp 7 ngày, 1tr/ 1 ngày)

(Game thủ có thể nạp mốc luôn trong 1 lần 3 5 hoặc 7tr, chúng tôi sẽ hỗ trợ chia ra mỗi ngày 1tr để trả quà nạp cho game thủ)

*Lưu ý: Phúc lợi này chỉ dành cho kỳ 1, các kỳ tiếp theo chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện sau.

 

Chúc quý vị mau khỏe!

Máy Chủ Mới