• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

[Hot] Bỉ Ngạn Tín Vật - Thiên Địa Chi Tình, Luyện Tình Thành Võ Công Vô Địch

14/11/2019

1. Truyền thuyết về Hoa Bỉ Ngạn

“Bỉ Ngạn hoa, khai nhất thiên niên, lạc nhất thiên niên, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử”

– Bỉ Ngạn hoa, một nghìn năm nở, một nghìn năm tàn, hoa và lá vĩnh viễn không thể gặp nhau. Tình không vì nhân quả, duyên đã định tử sinh.

Bỉ ngạn hoa - Thiên địa chi tình, phàm đã là người thì chắc chắn có thất tình lục dục, cũng vì thế mà Bỉ Ngạn trở thành bảo vật được tìm kiếm để thúc đẩy đấu tâm, đột phá võ vông.

2. Nội dung tính năng Bỉ Ngạn Tín Vật

Tính năng Bỉ Ngạn được chia làm 6 tầng, mỗi tầng có 10 cấp, ứng với 6 tầng là 6 vật phẩm danh vọng, sử dụng trực tiếp vật phẩm sẽ tăng danh vọng Bỉ Ngạn. Ăn đến đâu sẽ mua được đến đó.

Ví dụ: đã ăn được tầng 1 9 cấp thì sẽ mua được Bỉ Ngạn Tầng 1 luyện khí cấp 9.

Tầng 1 - Luyện Khí

Là các điều kiện xung quanh Hoa Bỉ Ngạn mọc như hoa lá, cây cỏ, ... được cảm nhiễm linh tính nên có công dụng đả thông tầng Sơ Kỳ. Sử dụng trực tiếp vật phẩm này sẽ khai thông tầng Luyện Khí.

 

Tầng 2 - Trúc Cơ

Là Hoa Bỉ Ngạn trong truyền thuyết, có công hiệu thần kỳ, khai thông bách mạch, đột phi cấp tiền. Sử dụng trực tiếp vật phẩm này sẽ khai thông tầng Trúc Cơ

 

Tầng 3 - Kết Đan

Là loài bướm thường đậu ở Hoa Bỉ Ngạn và hút được tinh túy của nhụy hoa, sau khi bướm lột xác thì để lại tinh túy trên xác bướm, công hiệu vô cùng. Sử dụng trực tiếp vật phẩm này sẽ khai thông tầng Kết Đan.

 

Tầng 4 - Nguyên Anh

Là tất cả các điều kiện trên, được các đạo nhân ẩn sĩ tập hợp luyện đan thì tạo ra được Thần Quân Đơn. Sử dụng trực tiếp thì thoát thai hoán cốt, phản lão hoàn đồng, khai thông tầng Nguyên Anh

 

Tầng 5 - Phân Thần

Thần Quân Đơn sau khi được các đạo sĩ luyện chế 7x7 49 lần thì trở thành cực phẩm trong thiên hạ, giá trị liên thành, có thể khai tâm khiếu, thần trì vật ngoại, thông thiên triệt địa, đẳng cấp thánh thần.

 

Tầng 6 - Đại Thừa

Là Hoa Bỉ Ngạn chỉ có trong truyền thuyết, được Đức Phật mang về Cực Lạc, được Phật pháp tịnh hóa thanh khiết rũ sạch bụi trần, chỉ có miền ký ức tồn tại sâu thẳm trong tâm hoa. 

Vì hoa bên cạnh Đức Phật nên được thấm đẫm Đại Thừa Như Lai Chú, quý giá vô cùng, lịch sử trước nay chưa từng ai có, phải chăng chỉ là truyền thuyết?

 

3. Tính Năng Bỉ Ngạn Trong Game

Danh vọng Bỉ Ngạn được hiển thị tại F1

Shop Thần Vật Bỉ Ngạn

Sau khi được đeo lên người 

4. Cách sở hữu tín vật để sử dụng

Chư vị có thể tìm tín vật được tìm thấy tại các hộp "Tiềm Long" trong các sự kiện trong game hoặc trong phúc lợi nạp ngày. 

Ngoài ra khi sử dụng tính năng Bái Thần, người chơi cũng nhận được: 

  • Bái thần Di Lặc nhận 50 bỉ ngạn chi lực
  • Bái thần Như Lai nhân 100 bỉ ngạn chi lực

Chúc quý vị đột phi mãnh tiến, sớm thành thần công! 

Máy Chủ Mới