• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

[Tính Năng] Văn Minh Chi Khí Kiếm Thế Gate1102

30/05/2019

1. Văn Minh Chi Khí là gì?

Văn minh chi khí là một trang bị toàn năng dành cho nhân vật với khả năng giảm hiệu ứng ngũ hành và chống chịu sát thương tăng khả năng bạo kích chí mạng.

Càng nâng cấp cao thì Văn Minh chi khí càng tỏ ra mạnh mẽ.

 

2, NPC và nguyên liệu nâng cấp

* NPC nâng cấp cho Văn Minh chi khí là npc Bích Long tại Ba Lăng Huyện.

* Nguyên liệu nâng cấp Văn Minh Chi Khí gồm có:

  • Minh ngọc đơn  
  • Bùa Tái Tạo 

 

3. Nâng cấp Văn Minh Chi Khí

Người chơi mang 2 loại nguyên liệu như trên ra npc Bích Long để nâng cấp. Với những cấp đầu thì việc nâng cấp là khá dễ dàng, tuy nhiên càng lên cao thì càng tốn nguyên liệu, nhưng đổi lại là sức mạnh nhân vật cũng tăng vượt trội hơn hẳn. 

Văn Minh là một trong những chức năng quan trọng nhất của nhân vật!

Máy Chủ Mới