• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

[New] Tổng Hợp Các Sự Kiện Nạp Thả Ga - Nhận Quà Bao La

12/11/2018

Với hàng loạt ưu đãi lớn dành cho quý Đại hiệp sẽ được diễn ra từ khi Open máy chủ mới. Chỉ cần nạp thẻ đạt mốc sẽ nhận quà giá trị. Xem chi tiết sự kiện như sau:

I - Nạp thẻ Kiếm Thế Gate1102 quá nhiều phúc lợi

1. Qùa nạp thẻ lần đầu

2. Quà thẻ mệnh giá 100k đầu tiên

3. Quỹ trưởng thành (trùng sinh)

4. Qùa tri ân VIP 

5. Quà mốc "nạp thẻ trong ngày"

  • Quà nạp thẻ trong ngày có 4 mốc 100k - 200k - 500k - 1000k.
  • Nạp ngày nào thì nhận ngày đó, không cộng dồn mốc sang ngày hôm sau (cộng dồn chỉ tính với tích lũy VIP)
  • Cứ mỗi 10 ngày (hoặc lâu hơn 1 vài ngày) sẽ cập nhật 1 kỳ phúc lợi "Nạp thẻ trong ngày" mới.
  • Hiện tại có 5 kỳ phúc lợi " Nạp thẻ trong ngày" gồm: Phúc Lợi Kỳ Open - Phúc Lợi Kỳ Long Nha (sau open) - Phúc Lợi Kỳ Thần Sa - Phúc Lợi Kỳ Hoàng Kim Môn Phái - Phúc Lợi Trang Bị Siêu Cấp.
  • Vì các máy  chủ có phúc lợi khác nhau, nên bạn ở máy chủ nào thì hãy đọc bài về máy chủ đó, có tên trong tiêu đề. Ví dụ: "Sever Tiêu Vũ - Phúc Lợi Kỳ 4 - Ra Mắt Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái"

6, Hệ thống tích lũy vip

===================================================================

BQT kính báo!

Máy Chủ Mới