• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Khuyến Mại 50% Giá Trị Nạp Thẻ

23/12/2017

Chư vị đồng đạo thân mến, 

Chương trình khuyến mại nạp thẻ 50% giá trị tiếp tục áp dụng hỗ trợ thành viên chinh phục các trang bị danh giá và phúc lợi hấp dẫn. 

1. Thời gian: 23/12/2017 đến hết ngày 30/01/2018

2. Phạm vi áp dụng:

   - Áp dụng cho toàn bộ các máy chủ

3. Giá trị thẻ nạp khi có thêm 50% như sau : 

+ Mệnh giá 10k VND = 20 vạn đồng, khi có khuyến mại nhận ngay 30 vạn đồng.

+ Mệnh giá 20k VND = 40 vạn đồng, khi có khuyến mại nhận ngay 60 vạn đồng.

+ Mệnh giá 30k VND = 60 vạn đồng, khi có khuyến mại nhận ngay 90 vạn đồng.

+ Mệnh giá 50k VND = 100 vạn đồng, khi có khuyến mại nhận ngay 150 vạn đồng.

+ Mệnh giá 100k VND = 200 vạn đồng, khi có khuyến mại nhận ngay 300 vạn đồng.

+ Mệnh giá 200k VND = 400 vạn đồng, khi có khuyến mại nhận ngay 600 vạn đồng.

+ Mệnh giá 300k VND = 600 vạn đồng, khi có khuyến mại nhận ngay 900 vạn đồng.

+ Mệnh giá 500k VND = 1000 vạn đồng, khi có khuyến mại nhận ngay 1500 vạn đồng.

+ Mệnh giá 1000k VND = 2000 vạn đồng, khi có khuyến mại nhận ngay 3000 vạn đồng.

Máy Chủ Mới