• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Tính Năng Trùng Sinh Mới - Cập Nhật Phần Thưởng Mới

20/10/2016

Trùng  sinh là hoạt động cơ bản làm tăng sức mạnh nhân vật. Thông qua việc tăng kinh nghiệm đến giới hạn nhất định có thể làm cho nhân vật quay trở lại mốc level thấp hơn và hỗ trợ điểm tiềm năng. Kiếm Thế có nhiều hoạt động để tăng kinh nghiệm.

Để trùng sinh nhân vật, quý bằng hữu vui lòng xem các yêu cầu theo bảng dưới : 

1, NPC và vật phẩm liên quan.


2, Điều kiện trùng sinh nhân vật


2, Phần thưởng trùng sinh nhân vật

4, Hướng dẫn trùng sinh nhân vật

   - Trường Sinh Thuất: Mua trên kỳ trân các khu đồng thường

   - Trùng Sinh Lệnh: Mua trên kỳ trân các khu đồng khóa.Chúc các bạn chơi game vui vẻ.

Máy Chủ Mới