• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Thập Nhị Phái Liên Server 01/01/2016 - Thi Đấu Côn Lôn

01/01/2016

Chư vị thân mến,

Chào mừng năm mới 2016, Thập Nhị Tranh Hùng tiếp tục 12 vòng đấu mới với lịch thi đấu mới và hứa hẹn nhiều trận thư hùng hấp dẫn mới. BQT xin thông báo nội dung hoạt động Thập Nhị Tranh Hùng của kỳ đấu mới này.

I - Lịch Môn Phái Thi Đấu 01/01/2016

+ Môn phái thi đấu: Côn Lôn

+ Quán Quân kỳ trước :

-  Mộc Kiếm  : MssTháiAn

-  Liên server Tinh-Trúc - Nhất Kiếm : DuyChinh

- Nhị Kiếm sẽ đánh liên server với Tinh  Trúc và Nhất Kiếm. 

II - Liên Đấu Thập Nhị Phái Liên Server

1. Thời Gian Thi Đấu

+ Thời gian copy nhân vật vào đấu trường là 18h Thứ 6 hàng tuần

Yêu cầu tất cả thành viên chuyển đổi sang môn phái yêu cầu thi đấu hôm đó và chuẩn bị sẵn hành trang (rương máu, thuốc) để BQT thực hiện copy nhân vật vào máy chủ Đấu Trường 01. 

+ Thời gian đăng nhập thi đấu là từ 19h30 đến 19h59.

+ Thời gian bắt đầu thi đấu là 20h00 

2. Nơi Tổ Chức Thi Đấu

+ Các thành viên đăng nhập vào máy chủ Đấu Trường 01 để thi đấu Thập Nhị Phái.

+ Sau khi thi đấu xong, các thành viên tiếp tục trở về máy chủ của mình hoạt động bình thường.

3. Phần thưởng thi đấu

+ Thời gian nhận thưởng là 11h00 ngày hôm sau ( tức là Thứ Bảy)

+ Nhận thưởng tại máy chủ thành viên hoạt động.

III - Liên Đấu Đơn Tại Mộc Kiếm

Do cách biệt sức mạnh quá lớn giữa Mộc Kiếm và các máy chủ còn lại nên Mộc Kiếm buộc phải tổ chức liên thông theo máy chủ đơn như thường lệ trước đây.

+ Thời gian nhận thưởng là 11h00 ngày hôm sau ( tức là Thứ bảy)

+ Nhận thưởng tại chính máy chủ Mộc Kiếm. 


 Kính báo. 

Máy Chủ Mới