• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

[Nhất Kiếm] Phúc Lợi Nạp Thẻ Hàng Ngày - Nhận Ngay Không Chờ Đợi

29/11/2015

 

Quý nhân sĩ Kiếm Thế thân mến!


Tiếp tục tạo thêm nhiều hoạt động hấp dẫn trong tháng, từ ngày 02/12/2015, sự kiện Phúc Lợi Nạp Thẻ Tháng 12 chính thức ra mắt với mốc thưởng mới và nhiều quà tặng quý giá.
 

1. Phúc Lợi Hằng Ngày HOT

*  Phạm Vi Áp Dụng

          - Máy chủ Nhất Kiếm

Phúc lợi trong ngày sẽ được áp dụng như sau: 


Ngoài ra, theo từng thẻ nạp dù 10k trở lên, hệ thống vẫn tặng tới chư vị nhiều quà tặng hữu ích. 

*  NPC Hỗ Trợ Nhận Phúc Lợi

Để nhận được phúc lợi hằng ngày, quý vị hãy gặp Cổ Phong Hà và nhập tên tài khoản đã nạp thẻ vào các mốc đã đạt được. 


* Lưu ý về phúc lợi:

 - Nếu như bạn nạp đủ mốc và nhận chung 1 lần => Bạn có thể tự kích hoạt phúc lợi của mình. 

- Nếu như bạn nạp đủ mốc và nhận lẻ tẻ nhiều lần => Bạn không thể tự kích hoạt phúc lợi và cần sự hỗ trợ của Admin. 

Ví dụ : Trong ngày, thành viên A nạp nạp đủ mốc 1 triệu đồng có 2 trường hợp như sau: 

+ Thành viên A để dồn nhiều thẻ ( tổng là 1 triệu) và nhận chung 1 lần => A có thể tự kích hoạt phúc lợi của mình tại NPC.

+ Thành viên A mỗi khi nạp thẻ xong đều  nhận đồng => nhận nhiều lần =>  A không thể tự kích hoạt phúc lợi của mình => cần có sự hỗ trợ của Admin. Hãy liên hệ với hotline 0984 558 726 để nhận được sự hỗ trợ. 


Thân ái.

Máy Chủ Mới