• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Lãnh thổ Tranh Đoạt Chiến

28/09/2015

Sau khi khai mở các máy chủ mới hoạt động tranh đoạt lãnh thổ sẽ diễn ra bằng việc chiếm đánh Hán Thủy Cổ Độ. Bang hội chiếm được Hán Thủy đầu tiên nhận thưởng tốt. Sau đó sẽ tiếp tục cạnh tranh bằng việc dựa theo số lãnh thổ mà bang hội chiếm được để xếp hạng và trao quà hàng tuần.

Quy tắc tính xếp hạng:

- Tính theo số lượng lãnh thổ

- Nếu lãnh thổ bằng nhau sẽ tính đến cấp lãnh thổ(Sao)

- Nếu số cấp lãnh thổ bằng nhau tính đến lãnh thổ có sao cao nhất và cao hơn. Ví dụ cùng 20 Sao nhưng bang A chiếm được 1 lãnh thổ 5 Sao, bang đó chiến thắng

Phần thưởng xếp hạng bang hội hàng tuần:

- Nhận tại NPC Tiểu Long Nữ:

- Bang hạng 1 tất cả người chơi trong bang nhận được:

+ Điểm quan ấn: 10000 điểm danh vọng

+ Quả hoàng kim cao: 300 quả

+ Tiền du long: 5 vạn

- Bang hạng 2 tất cả người chơi trong bang nhận được:

+ Điểm quan ấn: 700 điểm danh vọng

+ Quả hoàng kim cao: 200 quả

+ Tiền du long: 3 vạn

- Bang hạng 3 tất cả người chơi trong bang nhận được:

+ Điểm quan ấn: 5000 điểm danh vọng

+ Quả hoàng kim cao: 100 quả

+ Tiền du long: 1 vạn

Danh sách xếp hạng lãnh thổ tuần trước ngày 28/9/2015

Thủy Kiếm:

Hạng 1: ZzTamHoangzZ

Hạng 2: HùngBá

 

Hỏa Kiếm:

Hạng 1: CộngSản

Hạng 2: IIThiênII

Hạng 3: LongHổ

 

Cùng xây dựng bang hội chiếm lĩnh lãnh thổ nhận quà xếp hạng hàng tuần nhé

Máy Chủ Mới