• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

[Trang Bị] Trang Bị Cao Cấp

28/05/2015

Quý nhân sĩ thân mến!


Truyền thuyết kể rằng, năm xưa Long Tộc ôm mộng xưng bá thiên hạ, ngày đêm tu luyện ma đạo, gây nên những trận phong vân chiến hỏa, kinh thiên địa động. Thiên hạ đại loạn, hào kiệt tứ phương gộp sức ra tay xóa xổ Long Tộc. Vì tâm ma quá lớn, nên chỉ có thể kìm hãm hồn phách Long Tộc vào Long Hồn Băng Châu và giao cho Tống Thái Tổ Triệu Khuông canh giữ.


1, NPC Liên Quan2, Cách để lên trang bị Cao cấp

     + Bước 1:

        - Tham gia các sự kiện hoạt động trong game để thu thập Tiền du long

     + Bước 2:
     
        - Đến gặp NPC Long Ngũ hoặc Sở Trang Vương để mua du long danh vọng lệnh, sử dụng sẽ nhận được danh vọng 9 loai trang bị.


3, Hướng Dẫn Chế Tạo
4, Hình Ảnh Minh HọaNhân sĩ chơi game vui vẻ!

Máy Chủ Mới