• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

[Trang Bị] Luyện Hóa & Nâng Cấp Sao Vũ Khí Thần Sa

08/01/2015

Anh hùng hào kiệt đã uy phong, nay lại càng thêm dũng mãnh bội phần bởi sự xuất hiện của Thần Binh. Từ đây, nhân sĩ có thể tự mình quyết định thuộc tính của vũ khí (với rất nhiều hướng để xây dựng) Thần sa. Khi đó, mỗi hào kiệt sẽ có 1 hướng xây dựng thần binh phù hợp với hệ phái mình đã chọn.

1, NPC và vật phẩm liên quan.

     -  Gặp NPC Dã Luyện Đại Sư Các Thành Thị, Thôn đối thoại.


2, Công thức ghép và nâng cấp.3, Hướng dẫn ghép.4, Hình dẫn chế Bách niên tinh thạch

      + Cách thức: Sử dụng hệ thống kỹ năng sống (F8)

   

5, Hình ảnh.Chúc các bạn chơi game vui vẻ.

Máy Chủ Mới