• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Sự Kiện Giáng Sinh 2019 - Ghép Người Tuyết Tìm Bảo Vật Võ Lâm

10/12/2019


I - Event NGƯỜI TUYẾT GIÁNG SINH 

1. Vật phẩm và npc liên quan

a. Vật phẩm liên quan + công thức ghép

b. Npc liên quan

Npc Sự Kiện Tiểu Long Nữ tại Ba Lăng Huyện

2. Phần thưởng sử dụng Người Tuyết

2.1 Server mới

Khi sử dụng 2 loại Người Tuyết ngẫu nhiên nhận được:

Khi sử dụng HỘP TIỀM LONG ngẫu nhiên nhận được: 

Khi sử dụng HỘP PHI LONG ngẫu nhiên nhận được:

2.2 Server cũ 

 

BQT: Kính báo!


Máy Chủ Mới