• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

[Của Sv Nam Cung Tuyết] Cập Nhật Tích Lũy Nạp Ngày Kỳ 2 - Nạp Trong Ngày Có Ngay Khinh Sa Liên Ảnh

25/11/2019

Kiếm Thế Gate1102 xin giới thiệu phúc lợi nạp thẻ hằng ngày Kỳ thứ 2 (sau kỳ Đua Top). 

Với nhiều thay đổi hấp dẫn hơn và trang bị cấp cao hơn để phục vụ nhu cầu tăng cường sức mạnh nhân vật cho quý vị.

I - Phúc Lợi  Nạp Thẻ Trong Ngày Kỳ 2

* Thời Gian Áp Dụng

 - Bắt đầu từ ngày 12h 25/11

Phúc lợi trong ngày sẽ được áp dụng như sau: 

* Chú thích: 

- Mảnh bảo thạch trấn thiên + luyện ngục thần thạch : nguyên liệu chế tạo Long Nha

- Mốc 200k và 1000k là 2 mốc đặc biệt, bởi vì chứa nguyên liệu của trang bị quan trọng nhất đối với nhân vật, nguyên liệu pháp bảo môn phái. 

Tại mốc 200 và 500 có túi quà. Túi quà nạp thẻ cho phép người chơi lựa chọn một trong các lựa chọn dưới đây. 

II - NPC Hỗ Trợ Nhận Phúc Lợi

Để nhận được phúc lợi hằng ngày, quý vị hãy gặp Cổ Phong Hà và nhập tên tài khoản đã nạp thẻ vào các mốc đã đạt được. 


* Lưu ý về phúc lợi:

 - Chỉ tính nạp trong ngày, không cộng dồn sang những ngày kế tiếp.

 - Nếu như bạn nạp đủ mốc và nhận chung 1 lần => Bạn có thể tự kích hoạt phúc lợi của mình. 

- Nếu như bạn nạp đủ mốc và nhận lẻ tẻ nhiều lần => Bạn không thể tự kích hoạt phúc lợi và cần sự hỗ trợ của Admin. 

Ví dụ : Trong ngày, thành viên A nạp nạp đủ mốc 1 triệu đồng có 2 trường hợp như sau: 

+ Thành viên A nạp dồn nhiều thẻ ( tổng là 1 triệu) và nhận chung 1 lần => A có thể tự kích hoạt phúc lợi của mình tại NPC.

Thành viên A mỗi khi nạp thẻ xong đều  nhận đồng => nhận nhiều lần =>  A không thể tự kích hoạt phúc lợi của mình => cần có sự hỗ trợ của Admin. Hãy liên hệ với fanpage để nhận được sự hỗ trợ. 

Đọc thêm tin tức kiếm thế mới ra gần nhất! 

Máy Chủ Mới