• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Kiếm Thế Gate1102 Tổng Hợp Các Kỳ Tích Lũy Nạp Thẻ Trong Ngày

10/10/2019

TÍCH LŨY NẠP THẺ TRONG NGÀY của KIẾM THẾ GATE1102 - là chức năng quà tặng theo việc nạp thẻ trong ngày để đảm bảo quyền lợi của game thủ.

 • Nạp thẻ trong ngày tính từ 0h đến 23h59 hằng ngày 
 • Nạp thẻ ngày nào tính ngày đó 
 • Nạp thẻ có cộng dồn, nạp mốc cao có thể nhận các mốc thấp hơn.
 • có thể nạp số lượng lớn để nhận dần nhiều ngày.
 • Hiện tại có 5 kỳ phúc lợi, mỗi kỳ có những đặc trưng riêng.

 

* NẠP THẺ TRONG NGÀY KỲ I - PHÚC LỢI OPEN

* Thời gian áp dụng:

Từ ngày khai mở sv đến ngày thứ 10 của server

* Nội dung phúc lợi 

 • Phúc lợi đua top sẽ tập trung tặng nguyên liệu trang bị và chức năng game.
 • Mốc 200 và 1tr cực kỳ quan trọng vì tặng nguyên liệu pháp bảo, trang bị cơ bản để tăng kĩ năng 130.
 • Nội dung phúc lợi như hình dưới

-----------------------------------

 

*NẠP THẺ TRONG NGÀY KỲ II - PHÚC LỢI LONG NHA

* Thời gian áp dụng

Từ khoảng ngày thứ 11 đến ngày thứ 20 của server

* Nội dung phúc lợi

 • Đặc trưng của kỳ này là mốc 500 có bộ nâng cấp FF khinh sa, mốc 1tr có bộ nguyên liệu chế tạo thần khí Long Nha
 • Nội dung như hình dưới

* Chú thích: 

----------------------------------------

* NẠP THẺ TRONG NGÀY KỲ III - PHÚC LỢI THẦN SA

* Thời gian áp dụng

Từ khoảng ngày thứ 21 đến ngày thứ 31 của server

 

* Nội dung phúc lợi

 • Đặc trưng của kỳ phúc lợi này là mốc 1tr có trang bị vũ khí Thần Sa,
 • Nội dung như hình dưới

* Chú thích: 

Túi quà nạp thẻ cho phép người chơi lựa chọn một trong các lựa chọn dưới đây. 

-------------------------------

* NẠP THẺ TRONG NGÀY KỲ IV - PHÚC LỢI HKMP

* Thời gian áp dụng

Từ ngày 31 trở đi của server

* Nội dung phúc lợi

 • Đặc trưng của kỳ phúc lợi này là mốc 1tr có trang bị Hoàng Kim Môn Phái, có skill trấn phái cực mạnh.
 • Nội dung như hình dưới.

* Lưu ý:

Túi quà nạp thẻ cho phép người chơi lựa chọn một trong các lựa chọn dưới đây. 

--------------------------------

* NẠP THẺ TRONG NGÀY KỲ IV - PHÚC LỢI SIÊU CẤP

* Thời gian áp dụng

Từ khoảng ngày thứ xx đến ngày thứ xx của server

 

* Nội dung phúc lợi

 • Đặc trưng của kỳ này là nạp thẻ nhận được  nguyên liệu các trang bị siêu cấp.
 • Nội dung như hình dưới.

* Chú thích Túi quà mốc: 

Máy Chủ Mới