• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Sự Kiện 20-10: Thiệp Hoa Văn - Ngập Tràn Yêu Thương

08/10/2019


I - Event Thiệp Hoa Văn Tràn Yêu Thương

1. Vật phẩm và npc liên quan

a. Vật phẩm liên quan + công thức ghép

b. Npc liên quan

Npc Sự Kiện Tiểu Long Nữ tại Ba Lăng Huyện

2. Phần thưởng sử dụng áp dụng cho máy chủ Vân Phi

Khi sử dụng THIỆP HOA VĂN ngẫu nhiên nhận được:

Khi sử dụng HỘP PHI LONG ngẫu nhiên nhận được:

Khi sử dụng HỘP TIỀM LONG ngẫu nhiên nhận được: 


3. Phần thưởng sử dụng áp dụng cho các máy chủ Cũ

BQT: Kính báo


Máy Chủ Mới