• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Sự Kiện 20-10: Thiệp Hoa Văn - Ngập Tràn Yêu Thương

08/10/2019

 
I - Event Thiệp Hoa Văn Tràn Yêu Thương

1. Vật phẩm và npc liên quan

a. Vật phẩm liên quan

  • Giấy tinh xảo
  • Mực ngũ sắc
  • Đồng thường

b. Npc liên quan

Npc Sự Kiện Tiểu Long Nữ tại Ba Lăng Huyện

2. Công thức chế tạo

 

3. Phần thưởng sử dụng 

Khi sử dụng THIỆP HOA VĂN ngẫu nhiên nhận được:

Khi sử dụng HỘP PHI LONG ngẫu nhiên nhận được:

Khi sử dụng HỘP TIỀM LONG ngẫu nhiên nhận được: 

 

---------------*-----------*---------------*---------------

 

 

 

Máy Chủ Mới