• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Thông Báo Thời Gian Đua Top Máy Chủ Nhan Tương

05/07/2019

Chư vị hảo hữu Nhan Tương thân mến, 

Như quý vị đã biết, thời gian Đua Top máy chủ Nhan Tương đã gần kề với kết thúc, Tuy nhiên do một số lí do khi khai mở nên thời gian đua cũng theo đó mà bị ảnh hưởng.

Vì vậy BQT xin thông báo lịch kết thúc Đua Top như sau:

- Thời gian open được lùi từ 25->27 nên thời gian kết thúc cũng bị chuyển từ 05/07 ->07/07.

- Tuy nhiên 07/07 là ngày chủ nhật, do đó thời gian kết thúc Đua Top sẽ là

11:00 ngày 08/07.

Nay BQT xin thông báo rõ để chư vị có thời gian sắp xếp thuận lợi nhất cho những ngày đua cuối cùng!

 

BQT kính báo!

 

Máy Chủ Mới