• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Đường Hiểu - Cập Nhật Phúc Lợi Kỳ 4 - Hoàng Kim Môn Phái Là Cái Gì Vậy?

27/06/2019

Tương truyền, khi khai tông lập phái, tổ sư của các môn phái đều luyện đến đỉnh phong công lực, sau khi siêu phàm trần tục thì lực lượng mạnh mẽ ấy cũng truyền sang khôi giáp, trang phục và vũ khí mỗi khi luyện công hoặc chiến đấu. Dần dà, theo ngày tháng, trang phục và vũ khí đều có ấn chứa sức mạnh kinh người và được truyền thừa cho đời sau tiếp tục phát dương hoàng kim cho môn phái. Người ta gọi đó là "Hoàng Kim Môn Phái". 

I - NPC Hỗ Trợ Nhận Phúc Lợi

Để nhận được phúc lợi hằng ngày, quý vị hãy gặp Cổ Phong Hà và nhập tên tài khoản đã nạp thẻ vào các mốc đã đạt được. 


* Lưu ý về phúc lợi:

 - Nếu như bạn nạp đủ mốc và nhận chung 1 lần => Bạn có thể tự kích hoạt phúc lợi của mình. 

- Nếu như bạn nạp đủ mốc và nhận lẻ tẻ nhiều lần => Bạn không thể tự kích hoạt phúc lợi và cần sự hỗ trợ của Admin. 

Ví dụ : Trong ngày, thành viên A nạp nạp đủ mốc 1 triệu đồng có 2 trường hợp như sau: 

+ Thành viên A nạp nhiều thẻ ( tổng là 1 triệu) và nhận chung 1 lần => A có thể tự kích hoạt phúc lợi của mình tại NPC.

+ Thành viên A mỗi khi nạp thẻ xong đều  nhận đồng => nhận nhiều lần =>  A không thể tự kích hoạt phúc lợi của mình => cần có sự hỗ trợ của Admin. Hãy liên hệ với hotline 0984 558 726 để nhận được sự hỗ trợ. 

II - Phúc Lợi Hằng Ngày Kỳ 4

* Thời Gian Áp Dụng

 - Bắt đầu từ ngày 27/06

Phúc lợi trong ngày sẽ được áp dụng như sau: 

Máy Chủ Mới