• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Event Song Lệnh Triệu Thiên Hạ - Ngũ Hành Phong Vân Khởi - Âm Dương Định Thần Châu

25/06/2019

Thoáng nghe tên gọi Âm Dương Ngũ Hành thì bất kỳ ai cũng cỏ thể cảm nhận được ít nhiều về một điều gì đó huyền bí của vũ trụ, của hành trình tác sinh vạn vật muôn loài trong trời đất. Đó là bí mật của vũ trụ, nó vận hành cách đặc biệt và thật sự vượt ngoài ngưỡng hiểu biết của chúng ta.
 

 

Nhưng riêng tại Kiếm thế gate thì Âm Dương Lệnh và Ngũ Hành Lệnh sẽ gói gọn trong hoạt động Song Lệnh. Một khi sử hữu được Song Lệnh này thì quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ sẽ có ngay những vật phẩm giá trị
 

I - Event SONG LỆNH TRIỆU THIÊN HẠ

1. Vật phẩm và npc liên quan

a. Vật phẩm liên quan

  • Kim lệnh, Mộc lệnh, Thủy lệnh, Hỏa lệnh, Thổ lệnh
  • Vạn năng đơn
  • Đồng thường

b. Npc liên quan

Npc Sự Kiện Tiểu Long Nữ tại Ba Lăng Huyện

2. công thức chế tạo

Từ việc ghép thành NGŨ HÀNH LỆNH, các cao thủ có thể ghép tiếp lên ÂM DƯƠNG LỆNH để sử dụng lấy những nguyên liệu quan trọng hơn. 

Chú ý công thức ghép khi ghép event! 

3. Phần thưởng sử dụng 

Khi sử dụng NGŨ HÀNH LỆNH ngẫu nhiên nhận được:

Khi sử dụng NGŨ HÀNH LỆNH tới các mốc đáng chú ý

Khi sử dụng ÂM DƯƠNG LỆNH ngẫu nhiên nhận được: 

Khi sử dụng ÂM DƯƠNG LỆNH tới các mốc đáng chú ý

II. "Vạn Năng Đơn"

Vạn năng đơn là gì? Là một vật phẩm mà nạp thẻ cũng có mà cày cuốc cũng có, và dùng để "GHÉP MỌI EVENT INGAME". Để sở hữu Vạn năng đơn có các cách thức sau:

Vạn năng đơn là công cụ để ghép các event event !!!

---------------*-----------*---------------*---------------

 

 

 

Máy Chủ Mới