• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Cập Nhật Lãnh Thổ Bang Chiến Tuần Cuối Tháng 5 - Bang Hội PK

28/05/2019

1. Thống kê lãnh thổ bang hội

(Lãnh thổ thôn là điều kiện để đánh lãnh thổ ngoài, nên không được tính là lãnh thổ)

* Đường Hiểu:

  • Bang 1: CuồngVũ

*Thu Thạch:

  • Bang 1: HùngBá

*Trí Hưng:

  • Bang 1: Killer

*Trùng Dương:

  • Bang 1: Dandencute 
  • Bang 2: iiAllStarii

*Hiên Viên:

  • Bang 1: TửChiến

2. Thời gian nhận thưởng

* Thời gian nhận thưởng: 15h hôm nay

* Nhận tại NPC Tiểu Long Nữ:

[​IMG]
3. Phần thưởng Lãnh Thổ

Bang hạng 1:

- 15.000 điểm Quan Ấn lãnh thổ.

- 200 Hòa thị bích.

- 5 vạn Tiền du long.

- 200 bộ nguyên liệu Ngũ Kinh.

- 200 bộ nguyên liệu Chiến Văn.

- 500 bộ nguyên liệu Thú cưỡi.

Bang hạng 2: Nhận 50% so với bang hạng 1

 

Đọc thêm tin tức kiếm thế mới ra hoặc tải game kiếm thế  Gate1102 để cập nhập những gì mới nhất!

 

Máy Chủ Mới