• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Lịch Gộp Server Giao Lưu Kết Bạn: Trùng Dương vs Hành Giác

06/05/2019

Quý vị hào kiệt, 

Nhằm quy tụ người chơi tương tác với nhau, BQT Kiếm Thế Gate1102 xin thông báo đến thành viên các máy chủ lịch liên thông máy chủ, trước thời gian liên thông máy chủ, BQT sẽ tặng code liên thông tới các máy chủ mới.  

Để tránh tình trạng mất đồng quý nhân sĩ vui lòng mua KNB hoặc tiêu thụ đồng vào event.

Liên thông TRÙNG DƯƠNG VS HÀNH GIÁC

 

1. Thời gian gộp máy chủ

  - Ngày thực hiện liên thông: 11h 09/05

  - Thời gian thực hiện dự kiến kéo dài 1 giờ đồng hồ. 

  -  Để tránh tình trạng mất đồng quý nhân sĩ vui lòng mua KNB hoặc tiêu thụ đồng vào event.

2. Hình thức gộp máy chủ

+ Đến khoảng thời gian trên, BQT sẽ  tiến hành bảo trì hai máy chủ. Dữ liệu nhân vật của SERVER TRƯỚC sẽ được liên thông đến SERVER SAU (trước - sau do thời gian ra mắt server)

+ Sau khi bảo trì, người chơi sẽ không thể đăng nhập vào hai máy chủ để bộ phận kỹ thuật tiến hành các thao tác liên thông máy chủ. 

+ sau thời gian bảo trì, các thành viên hai máy chủ có thể đăng nhập và hoạt  động bình thường trở lại. Nhớ chạy Autoupdate nhé.

+  Để tránh tình trạng mất đồng quý nhân sĩ vui lòng mua KNB hoặc tiêu thụ đồng và event.

3. Tặng Code Liên Thông Gộp Server (CHO SV RA SAU)

Nội dung code gồm có:

  • 1000 mảnh bí tịch
  • 1000 bộ Pháp bảo
  • 1000 bộ Chiến Văn 
  • 1000 bộ Ngũ kinh
  • 2000 bộ Thú cưỡi

4. Lưu ý:

+ Mọi thông tin nhân vật của 2  máy chủ sẽ được giữ nguyên.

+ Kênh nạp thẻ sau liên thông là kênh của server ra sau.

BQT Kiếm Thế Gate1102 kính báo. 

Máy Chủ Mới