• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Ra Mắt Mốc Nạp Thẻ Mới Trong Phúc Lợi Nạp Thẻ Trong Ngày

03/05/2019

Chư vị hảo hữu thân mến! 

Chúng tôi muốn thông báo đến chư vị một vấn đề vốn dĩ phải trăn trở thời gian qua để rồi đi đến quyết định. Đấy chính là mốc nạp thẻ 2000k!

Đây thực sự là một vấn đề khá khó suy tính đối với BQT!

  • Cho phép mốc nạp cao hơn 1tr thì mức độ cách biệt sẽ bị nới rộng hơn giữa siêu cấp 
  • Không cho phép nạp mốc cao hơn thì không đáp ứng được nguyện vọng của các siêu cấp cao thủ. 

Cuối cùng, chúng tôi quyết định, để ổn định cho sv mới, mốc nạp thẻ hằng ngày 2000k chỉ áp dụng cho các máy chủ cũ.

Tức là chúng tôi áp dụng từ phúc lợi kỳ 2 đến phúc lợi kỳ 5. 

Vậy mốc nạp thẻ 2000k có nội dung gì?

Mốc này là mốc thứ 5, là cộng tổng của 4 mốc dưới. 4 mốc dưới nhận được tất cả những gì, thì mốc 5 được nhận được như thế. 

 

Nay BQT kính báo để chư vị có thể nắm bắt thông tin và có định hướng cho nhân vật của mình. 

Máy Chủ Mới