• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Ra mắt chức năng "Lương Tuần" - Chơi Game Nhận Lương Còn Gì Sướng Hơn?

03/04/2019

Chư vị hảo hữu Kiếm Thế Gate1102 thân mến!

Như những thông tin hành lang đã đưa vài ngày trước, hôm nay chúng tôi chính thức giới thiệu tính năng mới: "Lương tuần". Tính năng được ra mắt song hành cùng với máy chủ Trí Hưng vào ngày mai 04/04

1. Lương tuần có gì đặc biệt?

Lương tuần là thành quả của những hoạt động chăm chỉ nâng cấp tài phú. Và sự chăm chỉ ấy xứng đáng được tưởng thưởng nhiều hơn để duy trì cộng đồng bền vững. 

Lương tuần được cải tiến từ hoạt động " Quà Phi Phong" nên sau khi ra mắt tính năng mới này, tính năng Quà Phi Phong sẽ không còn nữa.

2. Nôi dung tính năng Lương Tuần

a. Thời gian nhận lương

Cách đúng 1 tuần, người chơi có thể nhận được lương (như bảng dưới)

Vì thời gian nhận cách nhau 7 ngày nên không thể nhận 2 tuần liên tiếp theo kiểu: nhận Chủ Nhật tuần trước sáng Thứ Hai hôm sau đã nhận tiếp được.

2. nội dung nhận lương hàng tuần

Chỉ nhận được lương của một cấp Phi Phong, vì vậy, nếu đầu tuần đã nhận 1 mốc rồi, cuối tuần lên cấp FF cao hơn cũng không thể nhận tiếp được.

Nếu nhận sai cấp thấp hơn thì không thể thay đổi lại mà phải chờ tuần kế tiếp. 

 

BQT kính báo.

Máy Chủ Mới