• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Cập nhật lãnh thổ chiến tuần này - Trùng Dương đã có bang hội đầu tiên!

18/03/2019

1. Thống kê lãnh thổ bang hội

Trùng Dương:

  • Bang 1: Dandenkute

Huyền Từ:

  • Bang 1: BIGSUN
  • Bang 2: tinhanhem

Hành Giác:

  • Bang 1: NamQuocSonHa

Yên Nhiên:

  • Bang 1: HắcLong

Hiên Viên:

  • Bang 1: TửChiến

2. Thời gian nhận thưởng

* Thời gian nhận thưởng: 15h hôm nay

* Nhận tại NPC Tiểu Long Nữ:

[​IMG]
3. Phần thưởng Lãnh Thổ

Bang hạng 1:

- 15.000 điểm Quan Ấn lãnh thổ.

- 200 Hòa thị bích.

- 5 vạn Tiền du long.

- 200 bộ nguyên liệu Ngũ Kinh.

- 200 bộ nguyên liệu Chiến Văn.

- 500 bộ nguyên liệu Thú cưỡi.

Bang hạng 2: Nhận 50% so với bang hạng 1

 

Đọc thêm tin tức kiếm thế mới ra hoặc tải game kiếm thế  Gate1102 để cập nhập những gì mới nhất!

 

Máy Chủ Mới