• Bảo Trì Định Kỳ
CSKH

Thông Báo Về Việc Đua Top Võ Lâm Tại Server Huyền Từ

04/03/2019

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐUA TOP VÕ LÂM - SERVER HUYỀN TỪ

Quý vị hảo hữu sv Huyền Từ thân mến, 

Do có chút nhầm lẫn, nên việc chốt Đua Top Võ Lâm tại server Huyền Từ đã không đúng kết quả, do đó, quý vị đã không nhận được thứ hạng như đúng thứ hạng của mình. 

Mà kết quả lại thay đổi theo từng giờ, do đó, đến bây giờ kết quả không còn đúng nữa.

Do đó, chúng tôi thống nhất rằng:

Đua Top Võ Lâm sẽ lùi lại đến 11h trưa ngày 05/03 chốt kết quả làm kết quả chính thức.

Ngoài ra, việc Đua Top Tiêu Dao Cốc sẽ tính theo bảng xếp hạng cổ điển - không tính theo bảng liệt kê (cũng như bảng Tài phú và bảng Võ lâm).

 

BQT kính báo! 

Máy Chủ Mới